Förslag ställs ut på granskning till 22 juni 2016

Publicerad
25 maj 2016 10:00
Senast ändrad
1 juni 2016 23:05
Ämne
Östermalm, Ruddammsvägen vid kvarteret Klarbäret

Ett förslag till detaljplan för Norra Djurgården 1:37 i stadsdelen Norra Djurgården i Stockholm, Dp 2012-13614, har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Planförslaget ställs ut för granskning 25 maj till 22 juni 2016.

Planförslaget innebär att skapa en byggrätt för ett nytt flerbostadshus i 11-12 våningar med cirka 120 studentbostäder samt utrymme för en publik lokal i bottenplan.

Ta del av förslaget

Planförslaget ställs ut för granskning vid:

  • Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.
  • stadsbyggnadskontorets hemsida www.stockholm.se/detaljplaner.

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen, måndag 9.00 - 16.00, tisdag
9.00 - 18.30, onsdag - torsdag 9.00 - 16.00, fredag 10.00 - 15.00
(ändrade tider kan förekomma).

Synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast sista granskningsdagen ha inkommit till:
Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm.
Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ärendets diarienummer 2012-13614

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden,
har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Senast uppdaterad 1 juni 2016