Nästa steg i planprocessen

Publicerad
13 maj 2013 12:00
Ämne
Rosenlundsparken

Samrådsperioden för Rosenlundsparken är nu avslutad. Nu arbetar staden med att sammanställa alla inkomna synpunkter och bedöma om bearbetningar av förslaget behöver göras.

Nästa steg är att stadsbyggnadsnämnden i ett så kallat inriktningsbeslut avgör inriktningen för förslaget. Därefter kan planen bearbetas och ställas ut på nytt för ytterligare synpunkter. Preliminärt kan ett inriktningsbeslut för Rosenlundsparken ske under tredje kvartalet i år. 

Parallellt fortsätter även arkitekttävlingen för ett nytt flerbostadshus i Rosenlundsparkens norra ände. Förslagen är nu inlämnade och är under bedömning av juryn. Resultatet presenteras preliminärt i slutet av maj, läs mer på SAR:s webbsida, se relaterade länkar längst ner på sidan.

Senast uppdaterad 23 november 2015