Pågående arbeten i Rosenlundsparken

Publicerad
14 mars 2016 00:00
Ämne
Rosenlundsparken
Områden
Södermalm

/PageFiles/1164247/pagaende_arbeten [1].jpg

Nu genomförs bergssprängnings- och pålningsarbeten i Rosenlundsparken. Dessa arbeten gör vi för att säkerställa att gator och ledningar inte skadas över tid av frostsprängning eller sättningar.

Bergssprängning kommer att genomföras under mars månad och pålning fram till hösten 2016.

Inga störande arbeten får ske kl. 22-07.

Senast uppdaterad 14 mars 2016