Mark- och miljödomstolen avslår överklagande

Publicerad
8 januari 2015 00:00
Ämne
Rosenlundsparken
Områden
Södermalm

Den 19 december 2014 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå överklaganden av Länsstyrelsens beslut gällande detaljplanen för Rosenlundsparken.

Planen antogs i kommunfullmäktige i juni 2014 och överklagades till Länsstyrelsen, därefter till mark- och miljödomstolen.

Planen avvaktar nu beslut om nästa steg.

Senast uppdaterad 23 november 2015