Ändrade förutsättningar för detaljplanen - bussgata utgår

Publicerad
1 april 2014 13:00
Ämne
Rosenlundsparken
Områden
Södermalm

Detaljplanen för Rosenlundsparken revideras inför kommande antagande i stadsbyggnadsnämnden så att den föreslagna bussgatan utgår.

Skälet till förändringen är allmänhetens synpunkter, de kostsamma åtgärder för bullerdämpning som bussgatan krävde samt SL:s tveksamhet att trafikera sträckan. Planen revideras till att omfatta bostadshusen och angörande lokalgata. De befintliga planerna för upprustningen av parken kvarstår.

Senast uppdaterad 23 november 2015