Rosenlundsparken ställs ut för granskning

Publicerad
18 december 2013 08:00
Ämne
Rosenlundsparken
Områden
Södermalm

De två planerna inom projektet Rosenlundsparken ställs nu ut för granskning. Granskningsperioden pågår mellan den 18 december 2013 och den 21 januari 2014.

Planförslagen ställs ut för granskning vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Planhandlingarna finns att läsa i sin helhet i stadsbyggnadskontorets plan- och byggtjänst, se relaterade länkar längst ner på denna sida. 

Synpunkter

Eventuella synpunkter på förslagen lämnas skriftligen och ska senast den 21 januari 2014 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se  

Ange ärendets diarienummer:
2011-01691-54 (Rosenlundsparken)
2013-02770-54 (Linjalen och Ögonmåttet).

Senast uppdaterad 23 november 2015