Planarbetet fortsätter efter nämndbeslut

Publicerad
20 november 2013 15:00
Ämne
Rosenlundsparken
Områden
Södermalm

Stadsbyggnadsnämnden har gett klartecken för att fortsätta detaljplanearbetet för Rosenlundsparken. Det beslutades under nämndsammanträdet den 14 november 2013 då samrådsredogörelsen redovisades. Ett antal medskick gjordes till det fortsatta arbetet, se länk till nämnprotokollet längst ner på denna sida.

Det bearbetade förslaget planeras ställas ut för granskning vid årsskiftet och antas under våren 2014.

Senast uppdaterad 23 november 2015