Länsstyrelsen avslår överklagande

Publicerad
20 oktober 2014 00:00
Ämne
Rosenlundsparken
Områden
Södermalm

Länsstyrelsen har meddelat att de avslår överklagandena av detaljplanen för Rosenlundsparken. Planen överklagades efter antagandet i kommunfullmäktige i juni i år.

I beslutet skriver Länsstyrelsen att det som klagandena anfört, vid en vägning mellan deras enskilda intressen och de intressen planen syftar till att tillgodose, inte utgör tillräckliga skäl för att upphäva antagandebeslutet.

Planen avvaktar nu beslut om nästa steg.

Senast uppdaterad 23 november 2015