Detaljplanen vinner laga kraft

Publicerad
7 april 2015 00:00
Ämne
Rosenlundsparken
Områden
Södermalm

Mark- och miljööverdomstolen kommer inte att ta upp Rosenlundsparkens detaljplan för prövning. Planen har därför vunnit laga kraft enligt beslut den 27 februari 2015.

Detta innebär att projektet kommer att genomföras och arbetet med att planera byggstart och genomförande kan fortsätta. Preliminär byggstart är hösten 2015.

Senast uppdaterad 23 november 2015