Informationsmöte

Publicerad
12 juni 2012 15:32
Ämne
Rosenlundsparken

Den 12 juni hölls ett informationsmöte för att berätta hur processen för att ta fram en ny detaljplan går till, ta emot idéer och svara på frågor. Runt 50 personer samlades i Södra latins aula för att möta representanter från stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

Daniel Andersson, arkitekt på stadsbyggnadskontoret, inledde med att betona att planarbetet för Rosenlundsparken är i ett tidigt skede, vilket innebär att inga färdiga utredningar eller förslag kan presenteras i det här läget.

Landskapsarkitekt Lina Sofia Engström från exploateringskontoret berättade om arbetet med parkens utformning och presenterade även parkenkäten som alla deltagare uppmuntrades att svara på. Frågorna och kommentarerna från publiken handlade om allt från trafikplaner i området, barn och dagis till natur, djurliv och tillgänglighet.

Senast uppdaterad 23 november 2015