Grundläggning av bostadshus

Publicerad
20 september 2016 00:00
Ämne
Rosenlundsparken
Områden
Södermalm

/PageFiles/1275160/Rosenlundsparken_september.jpg

Nu påbörjas arbeten för att grundlägga de nya bostadshusen i Rosenlundparken. Grundläggningsarbeten med spontning och bergschakt utförs på uppdrag av JM och Stockholmshem och pågår preliminärt fram till mars 2017. 

Som tidigare pågår inga störande arbeten mellan kl. 22-07.

Senast uppdaterad 20 september 2016