Arbetet för att flytta förskola pågår

Publicerad
14 augusti 2015 00:00
Ämne
Rosenlundsparken
Områden
Södermalm

Förberedande markarbeten för att flytta förskolan Mariagården pågår nu, och kommer att vara färdiga under augusti. Under september flyttas förskolans paviljonger till den nya platsen.

Ny placering på karta

Gångvägen flyttas temporärt

Gångvägen genom Rosenlundsparken dras om något åt öster för att ge plats för de nya förskolepaviljongerna. Gångvägen kommer att återställas och upprustas i enlighet med parkprogrammet när paviljongerna tas bort. Läs parkprogrammet som pdf.


Senast uppdaterad 23 november 2015