Byggstart i Rosenlundsparken

Publicerad
11 november 2015 00:00
Ämne
Rosenlundsparken
Områden
Södermalm

Den här veckan börjar entreprenören sitt arbete i Rosenlundsparken. Första steget är att stängsla in området och därefter startar mark- och ledningsarbeten.

Förskolelokalerna (f d Ask & Embla) kommer att användas som arbetsbod av entreprenören under del av byggtiden.

För dig som bor i området eller vistas i parken kan byggarbetet innebära störningar och olägenheter under byggtiden. Ökning av byggtrafik, damm och buller bland annat från transportfordon kan märkas. Inga störande arbeten kommer att ske mellan kl. 22–07.

Senast uppdaterad 23 november 2015