Planerade arbeten vintern-våren 2017

Publicerad
13 mars 2017 00:00
Ämne
Rosenlundsparken
Områden
Södermalm

Arbetet med att bygga Bjälbogatan fortsätter, samt ombyggnad och upprustning av gång- och cykelbanan genom parken mot Swedenborgsgatan. Trappan till kvarteret Linjalen kommer att vara avstängd till mars 2017. Arbetet med att bygga två hus med bostadsrätter och två hus med hyreslägenheter pågår också.

Nu pågår sprängning, schaktning och pålning. Sprängningar sker på vardagar mellan kl 9.00-9.15, kl 12.00-12.15 och kl 15.00-15.15, dock inte varje dag och alla tider. Arbeten med sprängning och pålning pågår som längst tom april.

Preliminär tidplan
- Ombyggnad av gång- och cykelbana mellan Magnus Ladulåsgatan och Grindsgatan: Under våren tas de tillfälliga övergångsställen bort och återställs till ursprunglig placering.
- Ny lokalgata: Bjälbogatan kommer att vara klar i april. Under byggtiden kommer den dock endast att vara öppen för byggtrafik.
- Nya bostäder: Arbete med pålning samt gjutning av pålfundament och bottenplattor pågår.
- Upprustning av Rosenlundsparken: Arbetet startar under 2018. Nu återställs området där det varit provisorisk förskola.

Störande arbeten under byggtiden
Under byggtiden kommer det gå transporter till och från byggarbetsplatsen och det kommer bullra när vi utför arbeten som gräv- och schaktarbeten och sprängningar. Störande arbeten ska utföras i huvudsak på vardagar mellan kl 07-16. Det kan också ske på kvällar och helger. Arbeten som överstiger 45 decibel får dock inte utföras mellan kl 22-07.

Vi tänker på din säkerhet
Du som vistas i området kan hjälpa till att öka säkerheten under byggtiden genom att följa orange vägvisning för trafik och respektera avstängningar.

Vi som bygger
Stockholms stad bygger gator och rustar upp parken
Stockholms stad bygger om och rustar upp gång- och cykelvägen som går genom parken mot Swedenborgsgatan. Nya lokalgator byggs norr och söder om det nya bostadskvarteret och den västra delen av parken rustas upp.

Stockholmshem bygger hyreslägenheter
Stockholmshem bygger två nya hus med 129 hyreslägenheter. Preliminär byggstart mars 2017. Inflyttning från 2018-2019.
Läs mer på Stockholmshems webb

JM bygger bostadsrätter
JM bygger två nya hus med 90 bostadsrätter. Inflyttning från kvartal 3, 2018. Läs mer på JM:s webb.

NCC är markentreprenör
Satsningen i Rosenlundsparken omfattar tre entreprenader där NCC arbetar åt alla tre aktörer - Stockholms stad, Stockholmshem och JM - i separata uppdrag.
Läs mer på ncc.se.

Kvarteret Ögonmåttet byggs om
Stockholmshem bygger om SHIS bostäder på Magnus Ladulåsgatan 32 A-D. Bland annat har förbindelsegångarna mellan husen rivits och till sommaren kommer två upprustade gårdar att öppnas upp för allmänheten.

Senast uppdaterad 13 mars 2017