Planerade arbeten till januari 2017

Publicerad
22 december 2016 00:00
Ämne
Rosenlundsparken
Områden
Södermalm

Arbetet pågår för fullt med att bygga Bjälbogatan samt att bygga om och rusta upp gång- och cykelbanan som går genom parken mot Swedenborgsgatan. Trappan till kvarteret Linjalen kommer att vara avstängd till mars 2017.

Under november startade arbetet med att bygga två nya hus med 90 bostadsrätter och det pågår förberedande arbeten för att bygga två hus med hyreslägenheter.

Arbeten som pågår är sprängning, schaktning och pålning. Sprängning sker på vardagar mellan kl 9.00-9.15, kl 12.00-12.15 och kl 15.00-15.15, dock inte varje dag och alla tider.

Preliminär tidplan
- Ombyggnad av gång- och cykelbana: Pålning pågår tom prel vecka 3
- Ny lokalgata (Bjälbogatan): Plattläggning och asfaltering pågår tom prel vecka 4. Den 27-30 december sker arbetet kl 09-17.
- Nya bostäder: Pålning prel vecka 2-10

Störande arbeten under byggtiden
Under byggtiden kommer det gå transporter till och från byggarbetsplatsen och det kommer bullra när vi utför arbeten som gräv- och schaktarbeten och sprängningar. Störande arbeten ska utföras i huvudsak på vardagar mellan kl 07-16. Det kan också ske på kvällar och helger. Arbeten som överstiger 45 decibel får dock inte utföras mellan kl 22-07.

Vi tänker på din säkerhet
Du som vistas i området kan hjälpa till att öka säkerheten under byggtiden genom att följa orange vägvisning för trafik och respektera avstängningar.

Vi som bygger
Stockholms stad bygger gator och rustar upp parken
Stockholms stad bygger om och rustar upp gång- och cykelvägen som går genom parken mot Swedenborgsgatan. Nya lokalgator byggs norr och söder om det nya bostadskvarteret och den västra delen av parken rustas upp.

Stockholmshem bygger hyreslägenheter
Stockholmshem bygger två nya hus med 129 hyreslägenheter. Preliminär byggstart mars 2017. Inflyttning från 2018-2019.
Läs mer på Stockholmshems webb

JM bygger bostadsrätter
JM bygger två nya hus med 90 bostadsrätter. Inflyttning från kvartal 3, 2018. Läs mer på JM:s webb.

NCC är markentreprenör
Satsningen i Rosenlundsparken omfattar tre entreprenader där NCC arbetar åt alla tre aktörer - Stockholms stad, Stockholmshem och JM - i separata uppdrag.
Läs mer på ncc.se.

Senast uppdaterad 22 december 2016