Trädfällning vid fotbollsplanen vecka 27

Publicerad
3 juli 2012 09:12
Ämne
Rosenlundsparken

Måndagen den 2 juli föll ett träd över fotbollsmålet och förskolans staket i Rosenlundsparken. Trädet var en poppel som hade drabbades av rotvälta, då delar av rotsystemet hade ruttnat.

För att vara säkra på att inga fler träd ska falla över förskolan - eller människor som är i parken, har Södermalms stadsdelsförvaltning bestämt att ta ner 13 popplar i området kring förskolan. Under sommaren kommer ytterligare tre träd intill förskolorna att undersökas. Trädfällningen har inget samband med arbetet med ny detaljplan för Rosenlundsparken.

Senast uppdaterad 23 november 2015