Tack till dig som svarat på enkäten om parken!

Publicerad
1 juli 2012 13:21
Ämne
Rosenlundsparken

Nu sammanställer vi resultatet och redovisar det här på webbplatsen så snart det är klart.

Stockholms stad har påbörjat planeringen av den framtida Rosenlundsparken med förslag som gäller nya bostäder, förskoleavdelningar och parkytor i den västra delen av parken. Nu kan du vara med och påverka hur den nya delen av parken ska utformas och hur befintliga parkdelar ska utvecklas.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19 april att pröva ny bebyggelse i västra delen av Rosenlundsparken (dnr 2011-01691). Under hösten 2012 kommer utredningar och förslag till bebyggelse, gator och park att tas fram, men redan nu sker aktiviteter för dig som är intresserad att vara med och påverka.  

Parkenkät

Under tiden 12 juni – 1 juli genomfördes en enkätundersökning om Rosenlundsparken. Genom att deltagarna berättat hur de använder parken idag - och hur de vill kunna använda den i framtiden - ger det staden värdefull information i planeringen av den framtida utformningen.

Senast uppdaterad 23 november 2015