Nu börjar samrådsperioden för Rosenlundsparken

Publicerad
19 mars 2013 07:00
Ämne
Rosenlundsparken

Parkvy

Staden har tagit fram förslag till nya detaljplaner i området kring Rosenlundsparken. Förslaget innebär att ca 200 bostäder, en förskola och lokaler samt en buss- och cykelgata byggs i Rosenlundsparken. Dessutom ges möjlighet till nya lokaler i kvarteret Linjalen och Ögonmåttet samt upprustning av bostadsgården i kvarteret Linjalen.

Samrådsperioden pågår mellan den 19 mars till den 23 april 2013. Ett samrådsmöte hålls den 9 april 2013 kl 19.00 i Åsö vuxengymnasiums aula, Blekingegatan 55, Södermalm. Planförslagen kommer att ställas ut i lokalen från kl 18.00.

Planförslagen visas även i lokalen FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under samrådsperioden under ordinarie kontorstider. Planförslagen visas även på Medborgarplatsens bibliotek, Medborgarplatsen 2, Södermalm, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets webbplats, se nedan under relaterade länkar.

En arkitekttävling om utformning av parkhuset inom området pågår. Tävlingsbidragen kommer att ställas ut i Tekniska Nämndhuset mellan
den 12-16 april 2013.

Handlingar

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag-onsdag 9.00 – 16.00, torsdag 9.00 – 18.30, fredag 10.00-15.00 (ändrade tider kan förekomma).

Har du synpunkter

Eventuella synpunkter på förslagen lämnas skriftligen och ska senast den 23 april 2013 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer.

Se även relaterade dokument och länkar nedan, för fullständig information om samrådet.

Senast uppdaterad 23 november 2015