Samrådsmöte för Rosenlundsparken i Åsö gymnasium

Publicerad
19 april 2013 12:00
Ämne
Rosenlundsparken

/PageFiles/1101860/samrad_ljus [1].jpg

Det var ett välbesökt samrådsmöte för projekt Rosenlundsparken som ägde rum tisdagen den 9 april i Åsö vuxengymnasiums aula. Planförslagen och modell ställdes ut utanför aulan med stationer för park respektive gata & bebyggelse.

Uppskattningsvis runt 200 personer samlades sedan i aulan för att lyssna till stadsbyggnads- och exploateringskontorets presentationer av planerna. Efter det följde en lång frågestund med många synpunkter och frågor från publiken som täckte allt från parkens utveckling, gata och trafik i området, butiksplaner, förskola och ny bebyggelse. Medverkade gjorde även representanter från Stockholmshem och JM.

Samrådstiden pågår fram till den 23 april.

Senast uppdaterad 23 november 2015