Samråd för kvarteret Kvarnseglet med flera i Rinkebysvängen

Publicerad
2 december 2015 15:53
Ämne
Rinkeby, Rinkeby Allé
Områden
Rinkeby-Kista

Perspektiv längs Rinkebysvängen. Människor promenerar och cyklar längs med gatan och de nya husen syns i bakgrunden

Den 10 december är det samrådsmöte för Rinkebysvängen. Den 1 december – 22 januari kan du titta på planförslaget på Rinkeby bibliotek, Tekniska Nämndhuset eller på webben. Förslaget innebär bland annat att Rinkebysvängen kan få 102 nya bostäder samt att gatan blir Rinkebys nya entrégata i söder.

Förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag som innebär att Rinkebysvängen kommer att få en tätare och mer stadslik bebyggelse med fler bostäder, butiker och nya gång- och cykelvägar.

Förslaget innebär att existerande garage som är i dåligt skick rivs och ersätts av bostäder med garage undertill. De nya bostäderna kommer att bestå av 102 lägenheter fördelade på några femvåningshus längs med Rinkebysvängen och ett nio våningar högt punkthus vid korsningen mot Rinkeby Allé. Husens bottenvåningar kommer att kunna rymma lokaler för centrumverksamhet, exempelvis butiker, restauranger och service.

I och med den nya infarten till Rinkeby via Rissnerondellen blir Rinkebysvängen dessutom den nya entrégatan i söder med det nya punkthuset som landmärke.

Utgångspunkten för planarbetet är att en bro kommer att koppla ihop Rinkeby och Stora Ursvik i Sundbyberg i framtiden. Bron kommer att skapa ett starkare stråk mellan Rinkeby centrum och tvärbanetorget i Stora Ursvik och därmed skapas förutsättningarna för att utveckla Rinkebysvängen från genomfartsgata till levande och attraktiv stadsgata. 

Planområde

Plankarta över Rinkeby där planområdet är inringat i rött

Planområdet ligger i stadsdelen Rinkeby och består av fastigheterna Kvarnseglet 3, 4, 5 och del av Akalla 4:1 intill Ulvsundavägen. Planområdet angränsar till Rinkeby Allé där Svenska Bostäder planerar att bygga 110 bostäder. I väster ligger Rinkeby centrum med tunnelbana, butiker och restauranger. Nära planområdet ligger Rinkebyskolan, Öppna förskolan, förskolan Pärlan och Umma förskola.

I Plan- och Byggtjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Läs också mer om planförslaget på projektsidan.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 1 december 2015 – 22 januari 2016 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag 9-16, tisdag 9-18.30, onsdag - torsdag 9-16, fredag 10-15.

Förslaget visas också på Rinkeby bibliotek, Skårbygränd 1, 163 72, Spånga de tider biblioteket har öppet samt på Stadsbyggnadskontorets hemsida.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls torsdagen den 10 december klockan 16.00-18.00 i Medborgarkontoret i Rinkeby, Rinkebystråket 79, 163 70 Spånga.

Senast uppdaterad 2 december 2015