Samråd för kvarteret Kvarnfallet med flera vid Rinkeby Allé

Publicerad
2 december 2015 10:02
Ämne
Rinkeby, Rinkeby Allé
Områden
Rinkeby-Kista

Rinkeby och planområdet sett ur flygperspektiv översikt från nordost

Den 10 december är det samrådsmöte för planförslaget om bostäder vid kvarteret Kvarnfallet, Rinkeby Allé. Planen innebär bland annat att Svenska Bostäder kommer bygga 110 nya hyresbostäder längs med Rinkeby Allé som i sin tur kommer att få en tydlig stadskaraktär. Den 1 december – 22 januari kan du ta del av förslaget i Tekniska Nämndhuset, Rinkeby bibliotek och på webben.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att Rinkeby Allé får ett tillskott på nya bostäder, butiker, alléträd samt gång- och cykelbanor.

Svenska Bostäder planerar att bygga runt 110 bostäder i form av fyra punkthus och två lamellhus (lägre hyreshus) med entréer mot gatan i Rinkeby Allé. De fyra punkthusen kommer att vara åtta våningar höga och stå parvis vid infarterna till Visbyringen och Osbyringen. Dessutom planerar Svenska Bostäder att bygga på sina loftgångshus längs med Rinkeby Allés södra sida med en våning och komplettera med nya trapphusentréer.

Utgångspunkten för planarbetet är att Rinkeby Allé kommer att få en större betydelse i framtiden då en bro kommer att koppla ihop stadsdelen med Stora Ursvik i Sundbyberg. Bron kommer bidra till att ett starkare stråk skapas mellan Rinkeby centrum och tvärbanetorget i Stora Ursvik och skapar förutsättningar för att utveckla Rinkeby Allé till en mer stadslik, aktiv och attraktiv gata. 

Planområdet

Karta över Rinkeby, planområdet inringat i rött

Planområdet ligger i centrala Rinkeby mellan Rinkeby centrum i väster och Rinkebysvängen i öster. Planområdet består av fastigheterna Kvarndammen 1, 2, och 4, Kvarnfallet 2, Kvarnögat 2 som Svenska Bostäder äger samt delar av Kvarnseglet 5 och Akalla 4:1. I Rinkeby centrum finns tunnelbana, butiker, bibliotek, Folkets hus, torghandel och restauranger. I närheten av planområdet finns Rinkebyskolan, Knutbyskolan, Öppna förskolan, förskolan Pärlan och Umma förskola.

I Bygg- och Plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 1 december 2015 – 22 januari 2016 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag kl 9 - 16, tisdag kl 9 - 18.30, onsdag - torsdag kl 9 - 16, fredag kl 10 - 15.

Planförslaget visas även på Rinkeby bibliotek, Skårbygränd 1, 163 72 Spånga, under de tider biblioteket är öppet samt på Stadsbyggnadskontorets hemsida.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls torsdagen den 10 december klockan 16.00–18.00 i Medborgarkontoret i Rinkeby, Rinkebystråket 79, 163 70 Spånga.

Lämna dina synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska du skicka dem så att de är framme hos Stadsbyggnadskontoret senast den 22 januari. Kom ihåg att ange ärendets diarienummer.

Skicka dina synpunkter med post till:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Senast uppdaterad 2 december 2015