Förslag om nya bostäder i Riddersvik

Publicerad
28 februari 2014 12:00
Senast ändrad
3 november 2014 10:49
Ämne
Riddersvik

Vid Stadsbyggnadsnämndens möte den 6 mars 2014 läggs ett förslag fram om att starta en detaljplaneprocess för området Riddersviks trädskola i Hässelby Villastad. Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret har gjort en gemensam bedömning att området är lämpligt för byggnation av 300 bostäder, där en blandning av småhus och mindre flerbostadshus föreslås samt förskola.

Sedan tidigare har exploateringsnämnden tilldelat SMÅA AB en markanvisning inom området, omfattande 50 småhus och 45-50 lägenheter i flerbostadshus. Det är den första av flera markanvisningar. Exploateringsnämnden beslutade även att hästverksamheten i området ska vara kvar.

Senast uppdaterad 3 november 2014