Arkitekturen först och främst i markanvisningstävling för Riddersvik

Publicerad
18 december 2015 15:07
Senast ändrad
19 december 2015 07:36
Ämne
Riddersvik
Områden
Hässelby-Vällingby
Strukturplan. Riddersvik.

Nu genomför Stockholms stad en markanvisningstävling för Riddersvik i Hässelby Villastad där arkitekturen utgör det främsta kriteriet för vilken byggherre som får tillträde till marken.

I samband med att staden planerar ny bebyggselse av ett område fördelar staden mark till olika intressenter. Den byggherre som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att förhandla med staden om ny exploatering av marken.

- Den nya bebyggelsen måste utformas med extra stor hänsyn till Riddersviksområdets kulturhistoriska värde. Därför har staden bestämt att arkitekturen ska vara främsta utvärderingskriteriet, framför pris. Sättet att anvisa mark är inte nytt, utan är en av flera metoder, säger Margaretha Lasson Almqvist, projektledare vid exploateringskontoret.

Tävlingsbidragen ska ha kommit in till exploateringskontoret senast den 14 mars 2016. Därefter kommer de inkomna bidragen att utvärderas.

  

Arbete med detaljplan pågår och förslaget innehåller totalt cirka 350 bostäder, varav 150 bostäder är markanvisade sedan tidigare till SMÅA AB och Besqab Projektutveckling AB.

Lägenheterna som planeras består av flerfamiljhus, radhus, "staplade radhus" och fyrfamiljsvillor och upplåts som bostadsrätt och hyresrätt. Inom området planeras även förskolor och ett vård- och omsorgsboende. I samband med byggnationen planerar staden att rusta upp och skydda den engelska parken. Samråd om förslaget planeras till hösten 2016. Detaljplan för Riddersvik beräknas tidigast antas i september 2017.

Ta del av markanvisningshandlingarna

Läs mer om projektet Riddersvik


Senast uppdaterad 19 december 2015