Öppet hus om Östberga

Publicerad
6 november 2015 08:00
Senast ändrad
6 november 2015 08:59
Ämne
Östberga
Områden
Enskede-Årsta-Vantör

Karta över Östberga med program och detaljplaner markerade.Det streckade området visar programmet och cirklarna markerar detaljplanerna.

Nu startar stadens stadsutvecklingsprojekt i Östberga. Fler bostäder, upprustning av centrum och bättre kopplingar till omkringliggande stadsdelar är viktiga mål. Välkommen på öppet hus om projektet den 13-14 november i Östberga!

  • Tid: fredagen den 13 november kl. 17-19 och lördagen den 14 november kl. 11-15
  • Plats: Östbergaskolans matsal, Östbergabackarna 51

Den 5 november 2015 beslutade stadsbyggnadsnämnden om att starta ett övergripande programarbete för Östberga. Programmet är en del i stadens satsning för att utveckla Östberga till en attraktiv och hållbar stadsdel. Den sociala hållbarheten är i fokus. Staden vill koppla ihop Östberga bättre med omgivande stadsdelar och att skapa bättre offentlig service. Nya förskolor och över 1 000 nya bostäder planeras. Arbetet ska ske i nära samverkan med kommissionen för ett hållbart Stockholm.

Parallellt med programmet startar arbetet med två detaljplaner: en för Östberga centrum och den tomt där förskolan Ädelstenen tidigare låg och en för kvarteret Ätten 5 som ligger vid infarten till Östbergahöjden. I centrum kommer staden att bygga en ny förskola som ersättning för den gamla som brann ner för en tid sedan. Vi vill också öka tryggheten i centrum genom att skapa mer aktivitet och rörelse där.

I kvarteret Ätten 5 satsar vi framför allt på nya bostäder. Tanken är att en del av de nya lägenheterna ska bli så kallade Stockholmshus.

Senast uppdaterad 6 november 2015