Välkommen på öppet hus om Örby centrum

Publicerad
23 mars 2015 09:00
Ämne
Örby centrum

Torsdag 16 april kl 15 -18 genomförs ett öppet hus för detaljplanen till Örby centrum. Samrådet pågår 25 mars till 5 maj.

/PageFiles/1030761/samrådsplats.jpg

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 6 februari 2014 att påbörja planarbete för Örby centrum. Förslaget innebär ca 110 nya lägenheter, ca 1600 kvm lokaler för centrumändamål i bottenvåning samt ett torg framför.

/PageFiles/1030761/gengasen_ill2_webb.jpg

Planförslaget visas under tiden 2015-03-25 – 2015-05-05 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag   onsdag 9.00 – 16.00, torsdag 9.00 – 18.30, fredag 10.00   15.00 (ändrade tider kan förekomma).

Planförslaget visas även i stadsdelsförvaltningens lokaler, Årsta-Enskede-Vantör vid Slakthusplan 4, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets webbplats, www.stockholm.se/detaljplaner.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 2015-05-05 ha inkommit till:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer: 2013-14468

Senast uppdaterad 17 juli 2015