Start-PM för Örby centrum beslutas 6 februari

Publicerad
31 januari 2014 14:14
Ämne
Örby centrum

Stadsbyggnadsnämnden tar den 6 februari beslut om startpromemorian för planläggning av Örby centrum, kallat Gengasen 4.

/PageFiles/1030762/Gengasen_webb.jpg

Planförslaget kommer att innehålla bostäder, lokaler för service och verksamheter, samt ett torg. En rivning av befintlig centrumbyggnad kommer bli aktuell för att kunna uppföra ny bebyggelse på samma plats. Den nya bebyggelsen ska innehålla butikslokaler i bottenvåningarna och bostadsvåningar ovanför.

Senast uppdaterad 17 juli 2015