Samrådsredogörelse och ställningstagande inför granskning godkänd för Örby centrum

Publicerad
26 februari 2016 17:03
Ämne
Örby centrum

Stadsbyggnadsnämnden godkände den 25 februari redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av Örby centrum, kvarter Gengasen 4.

Örby centrum

Illustration/fasadelevation från samrådsförslaget av planerad bebyggelse mot Gamla Huddingevägen. (Bild: Lindberg Stenberg Arkitekter)

Detaljplanens omfattar ca 100 fler bostäder på platsen, ny bebyggelse med centrumändamål i bottenvåning, samt parkering och godsmottagning i källarplan. Syftet är också att förbättra de offentliga rummen i Örby centrum, genom att planera för ett attraktivt, centralt torg.

Detaljplanen har varit på samråd under våren 2015. Samrådsmöte hölls 16/4 i Örby centrum där ca 300 personer närvarade. Under samrådet inkom 49 yttranden. Med respekt för skolbyggnadens tyngd i stadsdelen föreslår kontoret att samrådsförslaget justeras så att planerad bebyggelse tvärs över gatan från Örby skola samt bebyggelsen inne på bostadsgården sänks.

Senast uppdaterad 26 februari 2016