Örby centrum på granskning 25 maj till 27 juni

Publicerad
25 maj 2016 09:14
Ämne
Örby centrum

Granskning för planförslaget för Örby centrum pågår 25 maj till 27 juni. Detaljplanens syfte är att möjliggöra fler bostäder och lokaler för verksamheter och kontor samt att förbättra den allmänna platsen i Örby centrum, genom att planera för ett torg.

Örby centrum gengasen

Bildtext: Visionsbild nya torget i Örby centrum. Illustration Lindberg Stenberg Arkitekter.

Plansamråd genomfördes 25 mars till 5 maj 2015. Samrådsredogörelse och ställningstagande inför granskning godkändes av stadsbyggnadsnämnden 25 februari 2016.

Planförslaget innebär att den stora bilparkeringen blir torg. Trygghet och säkerhet ökar, liksom ytor för vistelse och lek. Cykelparkeringar kommer att ordnas på torget och ungdomsgården planeras få nya lokaler i kvarterets bottenvåning mot torget. Den öppna varuinlastningen med backning över trottoar flyttas bort från Stigtomtavägen till en lastficka längs Sköldingevägen. Trottoarer längs Sköldingevägen och Stigtomtavägen kommer att breddas.

Det ryms ca 100 nya hyresbostäder i den planerade bebyggelsen i fyra till fem våningar, samt ytor på ca 1600 kvm i bottenvåningar för centrumändamål och kontor. En upprustning av den offentliga miljön och tillskottet av bostäder kan bidra till ökad trivsel och ge ökat kundunderlag för Örby centrum. Ett garage under hela kvarteret rymmer all boendeparkering samt bilparkering för besökare till butiker.

Tidplan

  • Granskning pågår 25 maj till 27 juni 2016
  • Antagande av detaljplanen planeras av stadsbyggnadskontoret till fjärde kvartalet 2016

Örby centrum illustration

Bildtext: Situationsplan över kvarteret Gengasen, förslag till ny bebyggelse. Illustration Ramböll.

Senast uppdaterad 26 maj 2016