Öppet hus om Örby centrum lockade många

Publicerad
17 april 2015 10:22
Ämne
Örby centrum

Torsdag 16 april kl 15-18 hölls ett öppet hus om detaljplanen för Örby centrum. I ett tält på torget fick boende och verksamma i området möjlighet att ta del av förslaget, ställa frågor och diskutera med representanter från Stockholms stad och byggherren Hefab.

/PageFiles/1030759/Örby centrum1_webb.jpg

Detaljplanen innebär att befintlig centrumbyggnad och en del av ett bostadshus rivs och ersätts med ny bebyggelse. De nya byggnaderna innehåller ca 110 lägenheter och 1600 kvm lokaler i bottenvåningarna. I källarplanet blir det parkering och godsmottagning. Parkeringsplatser på torget försvinner för att skapa en attraktiv och levande lokal mötesplats.

/PageFiles/1030759/Örby centrum4_webb.jpg

Deltagarna kunde ta del av detaljplaneförslaget genom en modell, bildspel, affischer och planhandlingen, samt ta med sig en kortversion och cykelkarta hem.

/PageFiles/1030759/Örby centrum2_webb.jpg

Frågor under eftermiddagen handlade om allt från utformning av torget och säkra skolvägar, till parkering och hushöjder.

/PageFiles/1030759/Örby centrum3_webb.jpg

Totalt uppskattades ca 300 personer besöka öppet hus om Örby centrum.

Senast uppdaterad 17 juli 2015