Status för gatuarbeten vid Nybohovsbacken

Publicerad
29 november 2016 09:01
Ämne
Liljeholmen, Nybohovsbacken
Områden
Hägersten-Liljeholmen

Staden arbetar med att avsluta räckesarbeten på den nya gångvägen ner mot förskolan samt sätter smågatsten i slänten vid gångvägens anslutning till Hojgränd.

På grund av oväntat dåliga markförhållanden behövs extra förstärkningar av Hojgränd för att komma åt och genomföra den planerade sponten som ska hålla uppe vägen. Detta medför ytterligare förseningar för öppnandet av Hojgränd. Det är svårt att säga när den öppnar förrän vi vet vilka åtgärder som krävs och det vet vi först v 50. Undertiden håller Ellevio på att byta kablar till sin Likriktarstation i Hojgränd.

När Hojgränd har öppnat kommer vi att flytta en stor telebrunn i Nybohovsbacken mitt emot infarten till Hojgränd. Detta avslutar grovplaneringen.
 
Kantstenar, trädplantering och slutliga ytskikt kommer att utföras efterhusbyggnationen är klar.
 
Parken söder om Nybohovsbacken klar hösten 2018
 
Trappen mellan Nybohovsbacken och förskolan klar sommaren 2019
 
För mer information kring gatuarbetet kontakta:
Projektledare, Magnus Holmström magnus.holmstrom@hifab.se

För frågor om trafikomläggningar, snöröjning på Nybohovsbacken och andra genomfartsvägar kontakta: Trafikkontoret

Senast uppdaterad 29 november 2016