Ny gångväg mellan Nybohovoch Liljeholmens centrum. Klar sommaren 2016.

Publicerad
4 november 2015 14:50
Senast ändrad
4 november 2015 14:56
Ämne
Liljeholmen, Nybohovsbacken
Områden
Hägersten-Liljeholmen

/PageFiles/1088227/Gangvag.jpgBild: White arkitekter

I samband med nybyggnad av förskola och bostäder vid Nybohovsbacken behövsen bättre förbindelse till Trekanten och Liljeholmens centrum.

Nuvarande gångväg och trappor ersätts av en flackare och längre gångväg som också fungerar för barnvagnar och cyklar. Gångvägen kombineras med trappor. Längs gångväg och trappor monteras ledstänger och belysningsstolpar. Parksoffor placeras ut med jämna mellanrum.

Skogen inom området gallras och buskage och sly röjs för ökad trygghet och utblickar mot sjön. Värdefulla gamla ekar och tallar sparas och skyddas under byggtiden. Stammar från fällda träd lämnas kvar för att gynna svampar, mossor och insekter.

Kontaktuppgifter
Frågor om pågående entreprenad
Byggledare Ulf Eriksson 010-476 60 00

Senast uppdaterad 4 november 2015