”Vattna med sol” vann solenergitävling i Norra Djurgårdsstaden

Publicerad
22 april 2015 15:58
Senast ändrad
22 april 2015 16:05
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/979879/Vattna-med-sol.jpgVattna med sol – vinnande bidrag

Vinnarbidraget ”Vattna med sol” för in grönskan i staden och låter solen sköta bevattningen. Genom att kombinera en växtväggskassett, solcellspanel, vattentank och ett batteri skapas en självförsörjande oas i staden. Den kan till exempel synas på busshållplatser, gamla tegelväggar, byggplank samt på delar av fasaden i stadsmiljön.

Bland bidragen finns paviljonger där du kan ladda datorn eller arbeta, konstgjorda träd som fångar solenergi på dagen och lyser på natten samt stora landmärken som ger energi till Norra Djurgårdsstaden. Vinnare presenterades den 22 april på Ecoforum, på Stockholmsmässan.

- Vinnaren ”Vattna med sol” är ett spännande koncept där det är enkelt att följa hur solenergi driver pumpen som förser växtväggen med vatten och näring. Genom synliga lösningar är förhoppningen att kunskapen om nyttan med solenergiteknik ska öka, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholm.

Solenergilösningen kan bli ett signum för Norra Djurgårdsstaden, men ska också kunna användas på andra platser i staden. Stockholms stad kommer att undersöka om något av bidragen går att implementera i stadsmiljön.

Den internationella idétävlingen Stockholm Solar Challenge lockade 70 kreativa bidrag från hela världen. Syftet med tävlingen var att få in förslag på hur solenergilösningar kan integreras och synliggöras i stadsmiljö. Totalt deltog 775 personer i 458 lag från 71 länder. Flest inlämnade bidrag kom från Indien, Sverige, Ryssland och USA.

Utmaningen är att hitta en solenergilösning med höga estetiska kvaliteter som kan integreras i Norra Djurgårdsstaden. Lösningen behöver inte bestå av en teknisk innovation för solenergiteknik, utan kan även vara en existerande teknisk lösning som integreras i stadsmiljön på ett innovativt sätt. Integreringen i stadsmiljön bör riktas mot allmän platsmark (t.ex. gator, torg och parker) där lösningen genererar energi till funktioner i stadsrummet. Förslagen kan både vara fristående lösningar som en del av stadsmiljön eller integrerad i byggnaders gestaltning.

Många av bidragen är innovativa och tävlingen har gett Stockholms stad goda möjligheter att ta del av idéer från världens alla hörn. Det är också inspirerande att deltagare från olika länder samarbetar vilket har lett till nytänkande kring implementering av solceller i stadsrummet.

Tävlingen är ett samarbete mellan Stockholms stads exploateringskontor, Vinnova och tävlingsarrangören Sqore.

Vinnaren utses på Ecoforum i Stockholm 22 april. Ecoforum är en konferens och utställning om framtidens hållbara samhällsbyggare.

Presskontakt:
Martin Ottosson, kommunikationsstrateg, Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad
E-post: martin.ottosson@stockholm.se
Telefon: 076-122 64 42

Läs mer på:
www.stockholmsolarchallenge.com/
www.stockholm.se/norradjurgardsstaden
www.ecoforum.se

Läs mer om vinnarbidraget och hedersomnämnanden

Senast uppdaterad 22 april 2015