Välbesökt trafikmöte i Norra Djurgårdsstaden

Publicerad
5 juni 2013 16:45
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/496927/trafikmöte_2.jpg

Under tisdagskvällen hölls ett möte om trafikfrågor i Norra Djurgårdsstaden. SL presenterade sin kollektivtrafikplan och staden berättade om parkering, bilpool och gång/cykelvägar i området. Det kom ca 50 personer till mötet.

Det var främst kring kollektivtrafiken som synpunkterna och frågorna var många och flera hade synpunkter på att buss 55 går var 15:e minut och dessutom oregelbundet på grund av trafiktrycket. De flesta på mötet var överens om att det behövs en bättre fungerande kollektivtrafik till och från Norra 1 (etapp 1).
SL har ett nytt tidtabellsskifte i december 2013 för trafiken 2014 och till det skiftet planerar SL för utökad trafik på 55:an, både i form av fler turer såväl som senare turer. Beslutet om detta fattas dock först i september. Att åtgärda 55:ans problem att komma fram på grund av trängsel i vägnätet, fortsätter SL att arbeta för tillsammans med Stockholms stad.

Trafiksäkerhetsfrågorna var ett annat diskussionsämne som togs upp av flera personer. De boende uttryckte en oro för att det kan ske en olycka vid övergångsstället på Gasverksvägen. Stockholms stad kommer redan nu att se över vad vi kan göra åt Gasverksvägen som är försedd med väggupp, men som inte ger tillräcklig säkerhet.

Vi ser också över vad vi kan göra i övrigt för att höja trafiksäkerheten i området. Vi vill självklart att de boende ska ha en så trygg trafiksituation som det bara är möjligt att genomföra, säger Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden.

Eftersom att många på mötet kände att de gick ifrån mötet utan att få alla svar, kommer ett nytt möte under hösten som tar upp frågor om trafiksituationen i Norra Djurgårdsstaden. Fram till dess forstätter staden att arbeta med förbättra trafiksituationen.

Senast uppdaterad 7 juni 2013