Utställning av planförslag Brofästet

Publicerad
28 oktober 2014 17:49
Senast ändrad
28 oktober 2014 17:59
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/867520/BROFST~1.JPGBild: Perspektiv från väst av Tobin Properties och Ebab genom arkitekterna Semrén Månsson.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär möjlighet att uppföra blandad stadsbebyggelse om ca 580 bostäder, 2 förskolor samt lokaler för publika verksamheter i etapp Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. En förlängning av Husarviksparken samt anläggande av Båthusparken med tillhörande torg möjliggörs, liksom framdragandet av området huvudgata, Bobergsgatan.

Planförslaget ställs ut för granskning under perioden 08 oktober till 5 november och visas i  Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.
Förslaget visas även på stadsbyggnadskontorets hemsida www.stockholm.se/detaljplaner

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 5 november ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Senast uppdaterad 28 oktober 2014