Utomhusbad, båtpendling och 1600 lägenheter planeras i Södra Värtan

Publicerad
12 oktober 2015 16:09
Senast ändrad
19 oktober 2015 16:46
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/1071186/Flygvy-20150601_Frek_webb.jpg

Norra Djurgårdsstaden växer vidare in i hamnkvarteren där bostäder, kontor och parker ska samsas med hamnens färjetrafik. Kajerna blir promenadstråk med butiker och restauranger och ett stort utomhusbad planeras utmed vattnet i Lilla Värtan.

Detaljplanen för Södra Värtan innehåller cirka 1 600 lägenheter och inflyttning i området påbörjas 2020. Markanvisningar sker i två etapper, och i år startar en markanvisningstävling om 650 lägenheter.

Den tyngre hamnverksamheten flyttas till alternativa lägen i regionen, medan kryssnings- och färjetrafiken koncentreras till Värta- och Frihamnspiren. Redan nästa år är Värtapiren utbyggd och den nya Värtaterminalen invigs för passagerare.

Södra Värtan byggs ihop med Gärdet och Frihamnen. Kvarteren kommer att ha en innerstadskaraktär. Mot hamnpirarna byggs högre hus som skärmar av buller från hamnverksamheten. Längst ut på kajens norra del planeras ett cirka 25 våningar högt hus. I bottenvåningarna inryms lokaler med olika verksamheter som skapar en levande stadsmiljö. Bottenvåningarna anpassas för verksamheter av olika slag.

Stadsbyggnadsnämnden tar beslut den 15 oktober om att påbörja planarbete för Södra Värtan.

Senast uppdaterad 19 oktober 2015