Utökad busstrafik till Norra Djurgårdsstaden är på gång

Publicerad
17 juni 2014 11:10
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/781548/Busstrafik_1.jpg

Alliansen i Landstinget fattade beslut den 3 juni om att ge Trafiknämnden i uppdrag att snarast utöka busstrafiken i Norra Djurgårdsstaden. Skrivelsen ger förslag på att öka turtätheten för busslinje 55 och sätta in den planerade stombusslinjen 6, från Ropsten och Gasverket via Östra Station och Odenplan till Nya Karolinska. Förslaget inkluderar även en busslinje med samma sträckning som den planerade Spårväg City genom Norra Djurgårdsstaden och att förbättra busstrafiken till pendelbåtstrafiken i Frihamnen. Staden ser mycket positivt på detta och vet att detta är en angelägen fråga för boende i området. Staden återkommer med mer information när Trafiknämnden tagit beslut i frågan.          

Senast uppdaterad 23 juni 2014