Upprustning och utbyggnation av Hjorthagsparken

Publicerad
2 september 2015 14:15
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

Hjorthagsparken, mellan etapp Västra och Trollhättevägen, rustas upp och byggs ut under hösten 2015. Arbetena omfattar bland annat gång- och cykelvägar med betongbeläggning, upprustning av befintlig bollplan, planteringar och fuktstråk med växter.

/PageFiles/1047085/Omläggning-GC-väg_webb.jpg

I början av september läggs gång- och cykelvägen från Böcklingbacken om till ny sträckning med anslutning från Hårdvallsgatan. Omläggningen pågår fram till cirka sista september och under denna period kommer framkomligheten vara begränsad vid den branta stigen från Trollhättevägen. Cyklister ska leda sin cykel vid stigen.  Hänvisningsskyltar finns på plats.

Tid
Arbetena färdigställs hösten 2015.

Upplysningar
Har du frågor kontakta:
Projektledare: 08-50 60 04 63

Senast uppdaterad 2 september 2015