Tydliga krav bidrar till sänkt klimatpåverkan

Publicerad
22 juni 2016 16:14
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

 /PageFiles/1240513/roadmap_630x400.jpg

2009 bjöds Norra Djurgårdsstaden in av Clinton Climate Initiative (CCI) för att delta i utvecklingen av arbetet med att minska storstädernas klimatpåverkan. CCI är ett initiativ inom C40, ett nätverk av världens megastäder som åtagit sig att arbeta mot klimateffekterna.

Syftet med samarbetet är att utreda hur och om man under driftskedet kan bidra till så energieffektiva stadsdelar att klimatpåverkan ligger nära noll. Genom samarbetet har metoder utvecklats för att beräkna och följa upp klimateffekterna från en stadsdel.

Ett av de första stegen har varit att ta fram en färdplan för Norra Djurgårdsstaden som visar vilka åtgärder man avser vidta i och vilka effekter dessa ska ge. Färdplanen är nu klar och visar att kraven som idag tillämpas bidrar till att reducera klimatpåverkan med ca 60% jämfört med referensen, som är Hammarby Sjöstad 2010.

Genom att skärpa energikraven ytterligare och tillämpa en strikt trafikhierarki, kan man på sikt reducera ytterligare ca 20%. Arbetet med färdplanen har varit värdefullt för att utvärdera och kvantifiera effekterna av de hållbarhetskrav som tagits fram för Norra Djurgårdsstaden.

Senast uppdaterad 22 juni 2016