När Norra länken öppnar - Trafiken i och kring Norra Djurgårdsstaden

Publicerad
10 oktober 2014 13:00
Senast ändrad
10 oktober 2014 15:36
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/853203/Trafiksituation NDS_141006.jpg

I samband med att Norra länken öppnar för trafik i november 2014 kommer även Bobergsgatan att öppna för trafik.

Björnnäsvägen stängs permanent för motorfordonstrafik och en del av Gasverksvägen stängs temporärt för ombyggnad. Detta innebär att busslinje 55 får ändrad körväg via Bobergsgatan under tiden Gasverksvägen är avstängd för genomfart. Busslinje 55 börjar trafikera Bobergsgatan via Ropsten till Hjorthagen den 1 december 2014. Busslinje 73 börjar trafikera Bobergsgatan till Ropsten den 14 december 2014.

Gång- och cykelvägen längs Hjorthagens IP mot t-banan påverkas inte och Björnnäsvägen kommer även fortsättningsvis vara öppen för cykeltrafik.

Läs mer om Norra länken på www.trafikverket.se/norralanken

För mer information kontakta SL

Ladda ner informationsbladet via länken nedan.

Senast uppdaterad 10 oktober 2014