Så här påverkas du av trafikomläggningar i Norra Djurgårdsstaden när Norra länken öppnar

Publicerad
28 november 2014 13:39
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/889671/Trafikomläggning.jpg
Se kartan i större format

När Norra länken öppnar för trafik den 30 november 2014 kommer också Bobergsgatan från Ropsten via Gasverket att öppna för trafik. Gasverksvägen stängs av från Rådjursstigen och fram till tegelgasklockorna vid Bobergsgatan. Avstängningen görs för att vägen ska dras om och för att bygga skola och idrottshall längs vägsträckan. Gasverksvägen öppnar åter för trafik 2018/2019.

När Bobergsgatan öppnar kommer ni som reser med bil från Norra 1 och Västra till Värtan, via Bobergsgatan att betala trängselskatt under dagtid på vardagar. Diskussioner pågår kring en mer långsiktig lösning för placering av dessa portaler. En alternativ väg med bil till Värtan för er som bor i det nybyggda området i Norra Djurgårdsstaden är att åka via Södra Fiskartorpsvägen och sedan ta vänster på Lidingövägen mot Värtan. 

Det är transportstyrelsen som tar ut trängselskatt. Skatten tas ut vardagar mellan 06.30 och 18.29. Under helger tas inte trängselskatt ut.

Busslinje 55 får ändrad körväg via Bobergsgatan under tiden Gasverksvägen är avstängd för genomfart. Busslinje 55 börjar trafikera Bobergsgatan via Ropsten till Hjorthagen den 1 december 2014. Två nya hållplatser tillkommer; Drevergatan och Ropsten. Busslinje 73 börjar trafikera Bobergsgatan till Ropsten den 14 december 2014. En ny hållplats tillkommer; Drevergatan.
Björnnäsvägen, från Baron Rålambs väg och bort till Roslagsvägen stängs permanent för motorfordonstrafik, men kommer även fortsättningsvis att vara öppen för cykeltrafik.

Senast uppdaterad 12 oktober 2016