Tillfälliga vägavstängningar på Lidingövägen och lokalgator i Hjorthagen

Publicerad
19 februari 2014 17:00
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

Tillfälliga vägavstängningar i samband med leveranser till det nya biokraftvärmeverket i Värtan kommer att ske fram till våren 2015.

Avstängningstider
Måndag-söndag mellan kl 22-05 under perioden 17 februari till våren 2015.

Vägavstängningar
Lidingövägen (korsning Andra Tvärvägen): 10–15 minuters avstängningar per gång.
Kolargatan: Avstängning och parkeringsförbud.
Jägmästargatan: Gatan mellan Kolargatan och Lanforsvägen avstängd.

Senast uppdaterad 12 oktober 2016