Synpunkter och förbättringar på sopsugssystemet

Publicerad
7 mars 2014 11:47
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/693485/Sopsug.jpg

Många bra synpunkter kom in via den enkät som följde med Norra Djurgårdsstadens nyhetsbrev i december 2013. 28 personer svarade på minienkäten, och det är tydligt att många upplever att avbrotten i sopsugsstystemet har förekommit ofta. I flera av svaren framkommer det också att det blivit bättre under hösten och vintern, jämfört med sommaren 2013. De flesta tycker att de har fått tillräckligt med information om sopsugssystemet, men ett antal personer efterfrågar mer information om vad man får slänga och hur systemet fungerar.

Sopsugssystemet i Norra Djurgårdsstaden är den första av sitt slag i världen med kortläsare med registrering på individnivå. 2013 har varit en inkörningsperiod där systemet kontinuerligt trimmats in för att få en optimal funktion.

Envac har tagit del av undersökningen och ökar nu närvaron i området. Organisationen som hanterar driften, arbetar dessutom kontinuerligt med att förbättra felsökning av brister, för att minimera eventuella avbrott.

Under vintern har ett antal åtgärder genomförts:

•   Nya lås är nu framtagna och utbytta på samtliga luckor och samtliga 
    låsmekanismer byttes ut helgen vecka 8. Låsmekanismerna är testade 
    och skall vara tåligare än de som levererats tidigare

•   Samtliga nedkast är ID-märkta för att enklare kunna göra en felanmälan. 
    Vid felanmälan anger ni ID numret som finns på skylten ovanför 
    inkastluckan

•   Tömning av sopcontainer genomförs oftare för att minska risk för stopp i 
    anläggningen. Kontinuerligt ökar vi hämtningarna, varefter stadsdelen 
    växer fram

Under mars månad kommer alla som bor i byggetappen Norra 1 att få information om sopsugssystemet i brevlådan. 

Senast uppdaterad 7 mars 2014