Stockholms största solcellstak i Norra Djurgårdsstaden invigs

Publicerad
6 september 2013 11:39
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/553134/Solcellsanläggningt_2.jpgBild: Stockholms Hamnar

Solcellsanläggningen på taket till Magasin 6 är invigt. 919 solpaneler täcker en yta på 1500 kvm och kommer förse byggnaden med 15 % av det årliga elbehovet. Anläggningen levererar cirka 180 000 kWh per år, vilket motsvarar årsenergibehovet för tio nybyggda villor.

Därmed fördubblas Stockholm stads produktion av solel eftersom anläggningen nästan ger lika mycket ström som stadens övriga 21 solcellsanläggningar tillsammans.

I stadsdelen ställs höga krav på att byggnader och anläggningar ska utformas för att använda energin så effektivt som möjligt. Energin ska i stor utsträckning baseras på förnybara källor för att minska utsläppen av klimatpåverkade gaser. Läs mer på Stockholms Hamnar

 

Senast uppdaterad 11 september 2013