Stadsradhus och plusenergihus byggs i Norra Djurgårdsstaden

Publicerad
20 februari 2015 11:32
Senast ändrad
23 februari 2015 13:47
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

580 lägenheter ska byggas i Brofästet i Norra Djurgårdstaden med start 2016.

I området kommer vanliga bostadshus att varvas med stadsradhus och gårdarna kommer att hänga ihop, det gör det möjligt att tryggt röra sig mellan kvarteren. Sammanlagt är det sju stadsradhus, fem bostadsrätter och två ägarrätter. För hela detaljplanen är fördelningen jämn mellan hyresrätter och bostadsrätter.

/PageFiles/941963/Besqab_White.jpgBesqab genom White Arkitekter.

Här ligger även Stockholms första plusenergihus med 43 lägenheter som Stockholmshem bygger. En långsiktig målsättning i Norra Djurgårdsstaden är att skapa byggnader som genererar mer energi än de använder. Det här blir ett första försök i den riktningen. I området i övrigt gäller hållbarhetskrav enligt Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsprogram, som bl a ska ge energieffektiva hus, tilltagna grönytor och tillgängliga hållbara resalternativ. Gröna tak och solceller kommer att finnas på många av husen.

/PageFiles/941963/Plusenergihus.jpg
Stockholmshem genom Dinelljohansson Arkitekter.

Våningshöjden på de nya husen varierar mellan 2 och 10 våningar, där byggnaderna trappas ner mot Husarviken och Kungliga nationalstadsparken. Planerad byggstart för etappen är 2016 och inflyttning sker 2018-2019.

Exploateringsnämnden tog beslut om överenskommelse om exploatering för bostäder inom detaljplanen Brofästet den 19 februari.

Läs mer om etappen Brofästet:
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/norra-djurgardsstaden/Flytta-hit/Hjorthagen/Brofastet/

Läs mer om plusenergihus:
http://bygg.stockholm.se/-/Nyheter/Norra-Djurgardsstaden-/Plusenergihus-i-Norra-Djurgardsstaden/

Senast uppdaterad 23 februari 2015