Spännande nya former i Gasverket

Publicerad
19 juni 2014 11:44
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/788672/Gasklocka 5.jpgGasklocka 5. Källa: Koncept Stockholm

Planerna för Gasverket i Norra Djurgårdsstaden konkretiserades vid exploateringsnämndens sammanträde den 12 juni. En skola med plats för 900 elever, en idrottshall och förskola kommer att byggas i Gasverket och ett nytt bibliotek planeras ligga i en av de befintliga byggnaderna. Gasklocka 5 kommer att utvecklas till en spektakulär kontorsbyggnad i fem våningar.

I september 2013 tecknade JR Kvartersfastigheter ett avtal om tidig markreservation med Stockholms stad med avsikt att som exploatör driva arbetet med utvecklingen av gasverksområdet. Exploateringsnämnden fattar beslut om markanvisning vid sammanträdet den 12 juni.

Ärendet finns tillgängligt här

Från den 20 maj till 1 juli pågår ett samråd kring Gasverket Västra, där staden tar in synpunkter på detaljplanen. Information om förslaget finns att ta del av i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Förslaget visas även i Hjorthagens bibliotek, Artemisgatan 30A, samt på stadsbyggnadskontorets hemsida www.stockholm.se/detaljplaner

Invigning av Gasverket sker 2018/2019.

Senast uppdaterad 23 juni 2014