Sopsugen stängs av för omkoppling till ny sopsugsterminal

Publicerad
11 mars 2016 14:00
Senast ändrad
11 mars 2016 14:54
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

Den 21 mars - 10 april 2016 stängs sopsugen i etapp Norra 1, Västra och Norra 2 för omkoppling till den nya sopsugsterminalen under Hjorthagsparken i Hjorthagen.

Under perioden ställs provisoriska kärl ut vid respektive kvarter. Se karta för placering av kärl för restavfall, plastförpackningar och pappersåtervinning i ditt kvarter.

 /PageFiles/1163369/Etapp-Norra-1_.jpgEtapp Norra 1

/PageFiles/1163369/Etapp_Västra_.jpgEtapp Västra

/PageFiles/1163369/Etapp_Norra-2.jpgEtapp Norra 2

Har du frågor kontakta:
Byggledning:
Exploateringskontoret
David Collin 076-148 47 85
Birger Rasmussen 08-508 266 23

Senast uppdaterad 11 mars 2016