Samråd om Kolkajen

Publicerad
9 maj 2016 13:34
Senast ändrad
25 maj 2016 12:49
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

 /PageFiles/1199221/Kolkajen_vattenarenan.jpg
Bild: Adept & Madaworks

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att området kring Kolkajen i Hjorthagen utvecklas med ny stadsbebyggelse. Utvecklingen innebär omvandling av tidigare industrimark och utbyggnation i vatten. Planförslaget innehåller cirka 1200-1400 nya bostäder, 2 förskolor och ca 11000 kvm kommersiella ytor samt parker, torg, kajer och en vattenarena. Planen är att etablera goda mötesplatser, som kan locka en bred grupp boende och besökare närmast Värtans vatten. Läs mer om detaljplan Kolkajen.

Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas den 26 maj kl 14-19.00 i ett tält intill den gamla tjärfabriken på kajen vid Bygglogistikcentret i Ropsten.

Samråd pågår under perioden 12 maj till den 23 juni 2016 och planförslaget visas i Fyrkanten Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Förslaget visas även i Hjorthagens bibliotek, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.

Under samrådstiden finns samrådshandlingarna här.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 23 juni 2016 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt mejla till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se 

Senast uppdaterad 25 maj 2016