Samråd om Brofästet

Publicerad
3 december 2013 13:24
Senast ändrad
17 december 2013 12:59
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/635052/Brofästet_2.jpgBild: Perspektiv från väst av Tobin Properties och Ebab genom arkitekterna Semrén Månsson.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att blandad stadsbebyggelse för cirka 600 bostäder och lokaler för verksamheter på mark som tidigare använts för industriändamål kan uppföras.

Samrådsmöte kommer att hållas den 10 december kl. 16-19.30 i Kontorsvillan, Gasverksvägen 15 i Hjorthagen.

Samråd pågår under perioden 3 december 2013 till 7 januari 2014 och planförslaget visas i Fyrkanten Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Förslaget visas även i Hjorthagens bibliotek, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den
7 januari 2014 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
  

Senast uppdaterad 17 december 2013