Samråd om Ängsbotten

Publicerad
23 november 2012 14:00
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att två kvarter med 570 bostäder, varav 340 studenbostäder, samt livsmedelsbutik möjliggörs i kvarteret Ängsbotten i Norra Djurgårdsstaden.

Öppet hus kommer att hållas på Hjorthagens medborgarhus, Artemisgatan 19, den 5 december klockan 17.00 - 19.30. Klockan 18.00 hålls en kort presentation av ärendet.

Samråd pågår under perioden 20 november till 10 januari och planförslaget visas i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Förslaget visas även på Hjorthagens bibliotek, Artemisgatan 30A, de tider då lokalen har öppet, samt på stadsbyggnadskontorets hemsida www.stockholm.se/detaljplaner.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 10 januari ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm


 

Senast uppdaterad 7 juni 2013