Resultat från hållbarhetsarbetet

Publicerad
9 maj 2016 12:30
Senast ändrad
9 maj 2016 12:39
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/1199411/Norra1.jpg

Hållbarhetsredovisningen för 2015 är klar. I den kan du läsa om hur projektet arbetar systematiskt med krav och uppföljning för att nå högt satta hållbarhetsmål, men också hur vi arbetar med tävlingar, innovationsupphandling och forskning och utveckling för att kunna ligga i framkant. Vi ser också hur flera av de metoder och verktyg som utvecklats i Norra Djurgårdsstaden har fått spridning till andra projekt i både Stockolms stad och andra städer, vilket är kul när det ingår i uppdraget att sprida kunskap och erfarenheter.

Engagerade byggherrar visar bra resultat

Under 2015 kom de första resultaten från drifttagen byggnad i första etappen Norra 1. För samtliga byggherrar i Norra 1 som hittills har redovisat energianvändning framgår att resultaten har mycket god marginal till de nationella BBR-kraven.

Engagemang och inflytande

Vi har genomfört en rad dialoger, boendemöten och seminarier. Boende och förskolor har erbjudits odlingslådor och att delta som faddrar till biodlingen. På så sätt ges boende möjlighet att engagera sig och även påverka hur Norra Djurgårdsstaden planeras. I oktober testades ett mobilt återbrukscentrum i Norra Djurgårdsstaden. Besökare kunde lämna in kläder och prylar, bygga om sina möbler, ta en fika och prata med hållbarhetsexperter under fem dagar. Det mobila återbrukscentrumet är ett resultat av en innovationsupphandling som Stockholms stad gjort för att utveckla framtidens återvinningscentral som bygger på principer om återanvändning och återvinning.

Ökat intresse från omvärlden

Det internationella intresset ökade märkbart under 2015.  Besöksmottagningen tog emot 4 000 besökare från Sverige och övriga världen och det är en ökning med cirka 1 000 personer från året innan. Besökarna kom från 43 länder, fördelat på sex kontinenter.

Under relaterade dokument här nedan kan du ladda ner Hållberhetsredovisningen för 2015.

Senast uppdaterad 9 maj 2016